Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Zákazník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby Prevádzkovateľ a/alebo Dodávateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti Prevádzkovateľa, a/alebo Dodávateľa – (E-mail, telefónne číslo), tieto uchovával a spracovával ich vo svojom informačnom systéme za marketingovými účelmi. Zákazník udeľuje svoj súhlas na dobu neurčitú a tento súhlas môže odvolať v prípade, že jeho osobné údaje budú uchovávané a spracované Prevádzkovateľom a/alebo Dodávateľ v rozpore s udeleným súhlasom. Zákazník udeľuje svoj súhlas na dobu neurčitú na zasielanie obchodných a reklamných e-mailov akoukoľvek elektronickou formou správ (prostredníctvom e-mailu, sms), týkajúcich sa služby portálu VyberPneu.sk. Zákazník môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom funkcie „neodoberať newsletter“alebo prostredníctvom žiadosti na email info@vyberpneu.sk. Správy týkajúce sa aktivít spojených s užívateľským účtom Zákazníka, sú správy nutné pre realizáciu služieb portálu VyberPneu.sk. a po dobu platnosti užívateľského účtu nie je možné prejaviť nesúhlas s ich zasielaním. Každý zákazník je oprávnený písomne požiadať portál o poskytnutie informácie o osobných údajoch, ktoré sú o ňom spracovávané, má právo k ich prístupu a v prípade porušenia svojich práv má možnosť obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Zákazník je povinný poskytovať len úplné a pravdivé údaje o svojej osobe. Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ portálu súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy. Táto žiadosť musí byť písomná, zaslaná na tento email kontakt info@vyberpneu.sk s predmetom správy uvedeným ako „žiadosť o vymazanie osobných údajov z databázy“.